Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hilgerloh G., Laty M. & Wiltschko W. (1992) Are the Pyrenees and the western Mediterranean barriers for trans-saharan migrants in spring? ARDEA 80 (3): 375-381
Met behulp van radar werd de voorjaarstrek van zangvogels Boven Toulouse en Marseille onderzocht. De gemiddelde trekrichtingen van respectievelijk 38° en 46° verschilden niet significant. Er was dus een noordoostelijke breedfronttrek boven zuidoost Frankrijk. Dit geeft aan dat de meeste vogels over het Iberische schiereiland trekken en dat de Pyreneeėn geen obstakel vormen. Alleen op dagen met harde rugwind of bij een weertype met hogedrukgebieden ('anticylones') en weinig wind werd trek vanuit de Middellandse Zee waargenomen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]