Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Vila C. & Rodriguez-Teijeiro J.D. (1992) Resource partitioning in forest passerines: The temporal dimension. ARDEA 80 (3): 383-388
Dit artikel gaat over de verdeling van voedselbronnen tussen zangvogelsoorten in een sparrenbos in de Spaanse PyreneeŽn. De auteurs presenteren gegevens die sterk suggereren dat het tijdspatroon in de foerageeractiviteit gedurende de dag een vrij belangrijke factor is bij deze verdeling. De tijdspatronen van Zwarte Mees, Kuifmees, Goudhaantje en Boomkruiper gedurende zomer, herfst en lente zijn niet allemaal hetzelfde. Over het algemeen heeft de verdeling van de foerageeractiviteit over de dag een duidelijke piek. In de zomer en de herfst valt deze piek tijdens de ochtenduren. Bij de Zwarte Mees en Kuifmees verschuift deze piek in het vroege voorjaar naar de late namiddag (Fig. 1). In de loop van de tijd vinden bij sommige soorten duidelijke veranderingen plaats (Tabel 1), hetgeen er toe leidt dat, vooral in het voorjaar, de mate van overlap tussen soorten betrekkelijk gering is (Tabel 2, Fig. 2). De verschillen in de patronen gedurende het vroege voorjaar worden vooral in verband gebracht met de schaarste aan voedsel in vergelijking met de voedselsituatie in zomer en herfst.


[close window] [previous abstract] [next abstract]