Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fraga R.M. (1992) Biparental care in Bay-winged Cowbirds Molothrus badius. ARDEA 80 (3): 389-393
Dit artikel gaat over de Bruine Koespreeuw Molothrus badius, een soort troepiaal, in ArgentiniŰ. In vergelijking met andere vertegenwoordigers van de Amerikaanse troepialenfamilie is het grootteverschil tussen mannetjes en wijfjes gering (ongeveer 6,2% van het gewicht). Ook in de zorg voor de jongen onderscheidt deze soort zich van verwanten. Het is geen broedparasiet en het mannetje levert een aanzienlijke bijdrage in de zorg. Dit laatste geldt vooral voor de hoeveelheid broedzorg door het mannetje en in veel mindere mate voor de aard van die zorg. De Bruine Koespreeuwen nestelen verspreid. De mannetjes bouwen zelden mee aan de nesten en broeden niet. Zij besteden echter overdag, vˇˇr de eileg en tijdens de broedperiode, meertijd in en bij het nest dan de wijfjes (Tabel 1). Het wijfje investeert veel in de eiproductie (twee of drie legsels per seizoen) wat overeenkomt met 42-92% van het lichaamsgewicht. Er gaan dikwijls legsels verloren. Mannetje en wijfje brengen ongeveer even vaak voedsel naar hun jongen. Daarbij kunnen ze worden bijgestaan door helpers, die soms zelfs meer dan een evenredig deel van de zorg voor hun rekening nemen (Tabel 2). De mannetjes vervullen bovendien, met name v66r de eileg en tijdens het broeden, een belangrijke ral bij de verdediging van het nest tegenover roofvogels en (nauw verwante) broedparasieten (Tabel 3).


[close window] [previous abstract] [next abstract]