Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Grzywaczewski G. (2009) Home range size and habitat use of the Little Owl Athene noctua in East Poland. ARDEA 97 (4): 541-545
In 20002003 werd van 15 april tot 22 augustus met behulp van telemetrie de grootte van de home range van 11 Steenuilen Athene noctua in een akkerbouwgebied in Oost-Polen bepaald. Tijdens de eileg- en broedperiode (15 april tot 17 mei) was de home range gemiddeld 18 ha groot, tijdens de periode met nestjongen (18 mei tot 28 juni) 27,5 ha en tijdens de takkelingenperiode (29 juni tot 22 augustus) 9,0 ha. De meeste uilen werden waargenomen op akkers (64%, vooral graanakkers). Daarna volgden suikerbieten- en aardappelvelden (12%), gebouwen (11%), tuinen en boomgaarden (9%), weilanden en hooilanden (2%), wegen (1%) en bomen en struiken (1%). De hoogte van de aanwezige vegetatie bepaalde in hoge mate waar op de grond kon worden gefoerageerd. De uilen brachten 8595% van de tijd door in delen van hun home range waar de vegetatie lager was dan 20 cm.


[close window] [previous abstract] [next abstract]