Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Groen N.M. (1993) Breeding site tenacity and natal philopatry in the Black-tailed Godwit Limosa l. limosa. ARDEA 81 (2): 107-113
Broedplaatstrouw is bestudeerd aan een populatie van individueel herkenbare Grutto’s in de jaren 1984-1988. Van Grutto’s die ten minste twee jaar in het onderzoeksgebieden nest of territorium bezetten, werden de onderlinge nestafstanden gemeten. Uit deze verdelingen blijkt dat grutto's meerdere jaren achtereen terugkeren naar hetzelfde territorium of perceel. Broedsucces, partnertrouw en kwaliteit van de habitat zijn van invloed op het niveau van broedplaatstrouw; vooral broedsucces is een belangrijke factor voor terugkeer. Door de sterke paarbinding bij grutto's zijn broedplaats- en partnertrouw gekoppeld. Bij terugkeer van grutto's naar hun geboorteplaats (geboorteplaatstrouw) hebben mannetjes een sterkere binding aan de geboorteplaats dan wijfjes. Een belangrijk aspect voor zowel broed- als geboorteplaatstrouw is de kwaliteit van de habitat (territorium) waarin wordt gebroed. Door bevordering van het broedsucces kan indirect via het beheer een positieve bijdrage aan broedplaatstrouw worden geleverd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]