Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Berkunsky I., Segura L.N., Aramburú R.M., Ruggera R.A., Svagelj W.S. & Reboreda J.C. (2016) Nest survival and predation in Blue-fronted Parrots Amazona aestiva: effects of nesting behaviour and cavity characteristics. ARDEA 104 (2): 143-151
Van vogels in (sub)tropische ecosystemen is weinig bekend over de oorzaken van nestmislukking en de eigenschappen van het nest die op het mislukken van invloed zijn. In dit onderzoek zijn de factoren onderzocht die van invloed zijn op de overlevingskansen van de nestinhoud van de Blauwvoorhoofdamazone Amazona aestiva, een amazonepapegaai die voorkomt in de subtropische bossen en savannes van centraal Zuid-Amerika. Deze papegaaiensoort wordt bedreigd door habitatfragmentatie en de illegale handel in dieren. Blauwvoorhoofdamazones zijn holenbroeders die gebruikmaken van bestaande boomholtes. De onderzoekers maakten in hun analyses onderscheid tussen nesten die mislukten als gevolg van predatie en nesten die door andere oorzaken mislukten. Het onderzoek vond plaats in het aaneengesloten droog subtropisch bos van het Loro Hablador Provinciale Park in Argentinië. In dit gebied lokaliseerden de onderzoekers tijdens vijf broedseizoenen (2002/03–2006/07) in totaal 157 nesten. Door de nestplaatsen regelmatig te bezoeken konden de lotgevallen van de nesten op de voet worden gevolgd. Voor elk nest werd vastgesteld of de jongen succesvol uitvlogen of niet. Van de 157 nesten mislukten er 66 (42%). De rest had minimaal één uitgevlogen jong. De overlevingskans van de nestinhouden nam af naarmate later in het seizoen werd begonnen met broeden en het broedproces verder was voortgeschreden. Een belangrijke oorzaak van het mislukken van nesten was predatie (33 nesten, 50% van de mislukte nesten). De kans op predatie nam toe naarmate de vogels later in het seizoen waren gaan broeden en de nestingang minder steil omhoog liep. De kans nam echter af naarmate het nest hoger in de boom zat. De dagelijkse kans op nestmislukking ten gevolge van predatie was het kleinst tijdens de broedperiode en het grootst tijdens het uitkomen van de jongen en kort erna. Naarmate de jongen ouder werden, nam de overlevingskans weer toe. De onderzoekers concludeerden dat het belangrijk is om de nesteigenschappen en tijdsgebonden variabelen die de overlevingskans van de nestinhoud van papegaaien bepalen mee te nemen bij toekomstig onderzoek aan deze vogels alsmede bij het opstellen van beschermingsplannen voor deze soorten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]