Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van Nus T. & Neto J.M. (2017) Urban roost of wintering Barn Swallows Hirundo rustica in Aveiro, Portugal. ARDEA 105 (1): 73-78
Europese Boerenzwaluwen Hirundo r. rustica zijn langeafstandstrekkers, die in het algemeen de winter in Afrika ten zuiden van de Sahara doorbrengen. De soort wordt echter in de winter in toenemend aantal in Zuid-Europa gezien. Van deze vogels is onbekend of het vroege voorjaarstrekkers zijn, of echte overwinteraars. In dit artikel wordt de vondst van een stedelijke slaapplaats van Boerenzwaluwen in Aveiro, Portugal, beschreven die in ieder geval van begin december 2015 tot het midden van januari 2016 een stabiel aantal van ongeveer 150 vogels telde. Het stabiele aantal en de vondst van pas geruide grote slagpennen en staartveren onder de slaapplaats suggereren dat deze vogels echte overwinteraars waren, die in deze periode hun jaarlijkse slag- en staartpenrui ondergingen, en waarvoor wintersterfte geen rol van betekenis speelde. Het aantal overnachtende vogels nam eind januari snel af, samenvallend met een toename van de dagtemperatuur tot boven 20°C, de verschijning van zingende mannetjes in de omgeving van de slaapplaats en de aankomst in het land van talrijke voorjaarstrekkers uit Afrika. Op de rol van klimaatverandering en het potentiële voordeel van een winterslaapplaats in een stedelijke omgeving wordt in de discussie nader ingegaan.


[close window] [previous abstract] [next abstract]