Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ferreiro-Carballal S., Belda E.J., Ceresa F. & Monrós J.S. (2017) Dietary characterization of Savi’s Warbler Locustella luscinioides and Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus in eastern Spain. ARDEA 105 (1): 79-83
In dit onderzoek hebben wij het voedsel van de Snor Locustella luscinioides en de Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus in een broedgebied in Spanje, de Marjal de Pego-Oliva (Valencia-Alicante) geanalyseerd. Van beide soorten is de dieetsamenstelling onderzocht en is er gekeken of de twee soorten een voorkeur voor bepaalde prooisoorten hadden. Het voedsel van de jongen werd verkregen door de ouders die voedsel aanbrachten te vangen en te laten braken met behulp van een braakmiddel (apomorfine), een onderzoekmethode waarvan bekend is dat de vogels er geen nadelige gevolgen van ondervinden. De voedselbeschikbaarheid in het riet werd op een gestandaardiseerde wijze gemeten met een vangnet. Het voedsel van de twee soorten bestond uit spinnen (Araneida), kevers (Coleoptera), vliesvleugeligen (Hymenoptera), halfvleugeligen (Hemiptera), vliegen en muggen (Diptera), bidsprinkhanen (Mantodea) en rechtvleugeligen (Orthoptera). De meest voorkomende prooien in het voedsel van de Snor waren spinnen en kevers, in dat van de Grote Karekiet vliesvleugeligen en kevers. Beide soorten hadden een voorkeur voor spinnen en kevers en een afkeer van vliegen. Voor de andere geleedpotigen verschilde de prooiselectie tussen de twee soorten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]