Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Čech M. & Čech P. (2017) Effect of brood size on food provisioning rate in Common Kingfishers Alcedo atthis. ARDEA 105 (1): 5-17
In dit artikel wordt het voedsel van jonge IJsvogels Alcedo atthis in Tsjechië onderzocht door voedselresten in het nest te analyseren. IJsvogels kunnen nestholtes van een voorafgaand jaar opnieuw gebruiken en tot vier keer per seizoen nestelen, wat het moeilijk maakt om onder natuurlijke omstandigheden voedselresten van afzonderlijk broedsels te verzamelen. Om die reden werden kunstmatige, plastic nesten gebruikt, zodat met zekerheid alleen voedselresten van afzonderlijke broedsels werden verzameld. In zes nesten werden in totaal 4722 vissen van 24 soorten geïdentificeerd. Op basis van de resten werden de gewichten van individuele prooien geschat. De jongen kregen vissen gevoerd die in gewicht varieerden van 0,01 g tot 16,2 g (gemiddelde 3,0 g; mediaan 2,6 g). De hoeveelheid voedsel die werd aangebracht nam toe met de broedselgrootte. Bij een broedsel van vier jongen werd 1498 g vis (505 prooien) aangebracht, bij een broedsel van acht jongen 2968 g (894 prooien). Gedurende de nestperiode kreeg elk jong gemiddeld 334 g vis, wat overeenkomt met een dagelijkse voedselopname die gelijk is aan 37% van het lichaamsgewicht van een jong (berekend over de hele nestperiode). De gemiddelde dagelijkse energieopname was 73,5 kJ per jong, wat lager is dan verwacht op basis van andere vogelsoorten van een vergelijkbare grootte. Blijkbaar maakt de relatief lage energiebehoefte van jonge IJsvogels het mogelijk dat deze soort grote legsels kan hebben en meerdere malen per seizoen kan broeden. In de gematigde streken van continentaal Europa maakt deze voortplantingsstrategie het IJsvogels mogelijk om te compenseren voor de hoge mortaliteit als gevolg van strenge winters.


[close window] [previous abstract] [next abstract]