Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Saâd N., Hanane S., Farhi K. & Khemis M.D.E.H. (2020) Nest age as predictor of nest survival in three sympatric dove species breeding in a Mediterranean arid agroecosystem. ARDEA 108 (2): 171-182
Het ontrafelen van de factoren die van invloed zijn op de overleving van nesten van soorten waarvan de broedgebieden overlappen, is belangrijk voor een goed en effectief beheer van de broedpopulaties van die soorten. Wij onderzochten in het broedseizoen van 2019 in dadelpalmplantages in Biskra, Algerije, de dagelijkse overlevingskans van 68 nesten van de Palmtortel Spilopelia senegalensis, 65 nesten van de Turkse Tortel Streptopelia decaocto en 92 nesten van de Zomertortel Streptopelia turtur, alsmede de invloed van factoren als boomkenmerken, positie van nest in boom, micro- en macrohabitat van nest, tijd van broeden en het weer op de overlevingskans. Wij gebruikten hierbij “logistic-exposure” modellen. Bij de Palmtortel en Turkse Tortel was de dagelijkse overlevingskans van de nesten positief gerelateerd aan de ouderdom van het nest. Bij de Zomertortel werd het verband het best beschreven met een derdemachtspolynoom. Bij de Palmtortel was de overlevingskans bovendien negatief gerelateerd aan de nesthoogte en positief aan de afstand tot graangewassen. Het begin van de broedfase is een kritieke periode voor de nestoverleving voor alle drie duivensoorten. Bij de Zomertortel werd er rond het uitkomen van de eieren (dag 11–18 van de nestcyclus van 30 dagen) een tweede kwetsbare periode gevonden. De hoogste dagelijkse overlevingskansen werden gevonden bij de Palmtortel (0,970 ± 0,006 SE) en Zomertortel (0,960 ± 0,005), de laagste (0,937 ± 0,004) bij de Turkse Tortel. Palmduiven en Zomertortels (de laatste in mindere mate) zijn beter aangepast aan de omstandigheden in de Noord-Afrikaanse dadelpalmplantages dan de Turkse Tortel. Om de reproductie van de duiven te verbeteren, zijn inspanningen nodig om de beschikbaarheid van voldoende voedsel, water en geschikte nestbomen te waarborgen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]