Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hauber M.E., Heath S.K. & Tonra C.M. (2020) Direct estimates of breeding site fidelity and natal philopatry in brood parasitic Brown-headed Cowbirds Molothrus ater. ARDEA 108 (2): 129-137
Vogels die uitsluitend parasiteren op andere vogelsoorten om hun eieren uit te broeden en groot te brengen noemen we obligate broedparasieten. Deze gespecialiseerde ‘life history’ strategie kan de verspreiding van juveniele en volwassen parasieten ten opzichte van de geparasiteerde vogelsoorten beïnvloeden. Verschillende broedparasieten vertonen, in tegenstelling tot de verwachtingen, tijdens het broedseizoen een territoriaal systeem, met trouw aan de broedplaats binnen het seizoen en over de jaren heen. Gegevens over de mate van trouw aan de geboorteplaats bij broedparasieten zijn schaars. Bij dit onderzoek hebben wij in twee opeenvolgende jaren met behulp van kleurringen de mate van trouw aan broedplaats en geboorteplaats bij de Noord-Amerikaanse Bruinkopkoevogel Molothrus ater (een niet gespecialiseerde broedparasiet van andere zangvogels) bepaald. De mate van trouw aan de broedplaats was bij adulte vogels matig, maar vergelijkbaar met eerdere onderzoekingen aan deze soort en met onderzoek aan niet-parasitaire zangvogels uit gematigde streken. De trouw aan de geboorteplaats van jonge vogels was in dit onderzoek veel lager dan de trouw aan de broedplaats bij adulte vogels. De waarde viel echter binnen de range voor jonge vogels van andere Noord-Amerikaanse zangvogels. Deze resultaten suggereren dat sociaal parasitisme als voortplantingsstrategie op zichzelf geen invloed heeft op de plaatstrouw van Bruinkopkoevogels en wellicht ook niet op die van andere broedparasieten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]