Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Versluijs M., Mikusiński G. & Roberge J.-M. (2022) Foraging behaviour of the Eurasian Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus in its peak abundance after wildfire. ARDEA 110 (1): 75-88
In boreale bossen behoren bosbranden tot de meest belangrijke natuurlijke verstoringen die de beschikbaarheid en kwaliteit van het hout beïnvloeden. De door brand aangetaste bomen zijn een belangrijke habitat voor een groep gespecialiseerde vogel - soorten. De Drieteenspecht Picoides tridactylus is een van deze soorten. Het is bekend dat de soort onmiddellijk gebruikmaakt van het verbrand bos om er te foerageren en in te broeden. Er zijn echter geen onderzoeken die het foerageergedrag van Drieteenspechten beschrijven in bossen na een natuurbrand. Dergelijke kennis zou een bijdrage kunnen leveren bij de ontwikkeling van efficiënte beheerstrategieën na bosbranden die in overeenstemming zijn met de doelstellingen voor het behoud van de biodiversiteit. Het hier beschreven onderzoek beschrijft het foerageergedrag van Drieteenspechten in een bosgebied van 13.100 ha gelegen in zuid-centraal Zweden, dat in 2014 getroffen werd door een grote natuurbrand. Tijdens het tweede broedseizoen na de brand hebben wij het foerageergedrag van 28 individuen gedurende 1681 minuten geobserveerd, Onze resultaten laten zien dat Drieteenspechten een voorkeur hebben om in Fijnsparren Picea abies te foerageren, vooral inbomen met grotere diameters (DBH >25 cm). Echter, als wij kijken naar de tijdsbesteding van foeragerende Drieteenspechten in de verschillende soorten bomen dan blijkt dat Grove Dennen Pinus sylvestris ook erg belangrijk zijn. Hier gebruiken ze voornamelijk de wortelhalzen, wat nog niet eerder bij Drieteenspechten is waargenomen. Deze studie werd uitgevoerd tijdens een piek met grote aantallen Drieteenspechten. Dit kan erop wijzen dat de beschikbaarheid van voedsel erg hoog was. Mogelijk heeft dit geleid tot de waargenomen patronen in het foerageergedrag van Drieteenspechten die niet werden waargenomen in andere tijdsperiodes of leefgebieden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]