Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Briggs K.B. & Deeming D.C. (2022) Effects of year and box size on construction of Eurasian Nuthatch Sitta europaea nests. ARDEA 110 (1): 61-74
Onderzoek naar de nestbouw vormt een essentieel onderdeel van de voortplantingsbiologie van vogels. Het aantal studies dat hiernaar in de literatuur is beschreven, is echter klein. Wij onderzochten in 2011–2020 op verschillende plaatsen in Noordwest-Engeland de nesten van Boomklevers Sitta europaea die waren gebouwd in nestkasten (zowel standaardkasten als grote kasten). Na het broeden werd van de nesten het gewicht bepaald en de samenstelling van het nestmateriaal onderzocht. De vogels gebruikten modder om de binnen- en buitenkant van de nestkasten te bepleisteren. Maar liefst 84% van de nestmassa bestond (afhankelijk van de beschikbaarheid in de directe omgeving van de nestkast) uit stukjes boomschors van Hazelaar Corylus avellana, Taxus Taxus baccata en Grove Den Pinus sylvestris, met een sterke voorkeur voor Hazelaar. Daarnaast gebruikten de vogel houtsnippers en bladeren bij de nestbouw. Er was weinig verschil tussen jaren in de samenstelling van de nesten, zij het dat het aandeel houtsnippers in de loop van het onderzoek toenam. Er was geen verschil tussen de drie boomsoorten in de thermische en hydrologische eigenschappen van de schors. Boomklevers die in de grote nestkasten nestelden, maakten zwaardere nesten dan de vogels in de standaardkasten. Dit had echter geen invloed op hun broedsucces. Kennelijk vormt de energie die nodig is om een groot nest te bouwen, niet een zodanig buitensporige belasting voor de vogels dat daarmee hun fitness nadelig wordt beïnvloed.


[close window] [previous abstract] [next abstract]