Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Marchowski D., Mohr A., Ławicki Ł. & Jankowiak Ł. (2022) Warmer winters increase the breeding success of the Goosander in the Pomeranian Lake District in Poland. ARDEA 110 (1): 31-40
Over het algemeen reageren soorten van het noordelijk halfrond op de opwarming van de aarde door de zuidelijke grenzen van het verspreidingsgebied te verlaten en noordelijker te gaan broeden dan voorheen. De nominaatvorm van de Grote Zaagbek Mergus merganser heeft paradoxaal genoeg zijn broedgebied op veel plaatsen uitgebreid. Parallel eraan is ook het aantal broedparen toegenomen. Wij hebben in 1987–1996 in het noorden van Polen de broedbiologie van de soort bestudeerd. Wij vonden dat de zaagbekken een beter broedsucces hadden wanneer in het voorjaar de ijsbedekking vroeg was verdwenen. Wij vonden een positief verband tussen het tijdstip waarop de ijsbedekking was verdwenen en zowel de start van de eileg als het broedsucces van de vroege broedsels. De gemiddelde datum waarop het eerste ei in de legsels werd gelegd, was 13 april ± 15 dagen (SD). De variatie tussen jaren was groot (begin april tot begin mei). Het lijkt waarschijnlijk dat het aanpassingsvermogen van de Grote Zaagbek om vroeg met broeden te beginnen, althans gedeeltelijk, verantwoordelijk is voor de uitbreiding van zijn broedgebied in de afgelopen dertig jaar.


[close window] [previous abstract] [next abstract]