Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Puswal S.M., Mei J., Wang M. & Liu F. (2022) Daily and seasonal patterns in the singing activity of birds in East China. ARDEA 110 (1): 5-14
De zangactiviteit van vogels varieert in de loop van de dag en het jaar. Het kennen van deze variatie kan belangrijk zijn om de signaalfunctie van de zang en de ecologie van de soort beter te doorgronden. Wij onderzochten in april 2019 – maart 2020 op drie plaatsen in het Oost-Chinese Nationaal Park Yaluoping (provincie Anhui) de zangactiviteit van de Zustergoudoogboszanger Phylloscopus soror, Bergstruikzanger Horornis fortipes en Roodkeelkruiplijster Pomatorhinus ruficolli met behulp van automatische geluidsrecorders. Alle drie soorten hadden een piek in zangactiviteit in de ochtend, maar verschilden onderling in activiteit later op de dag. De Zustergoudoogboszanger zong van april tot en met augustus, maar was vroeg in het seizoen actiever dan later. De Bergstruikzanger was actief van maart tot en met augustus en vertoonde een grote variatie in zangactiviteit in de loop van het seizoen. De Roodkeelkruiplijster zong van maart tot en met november en varieerde enigszins in zangactiviteit tussen de maanden op de drie locaties. De zangactiviteit van de eerste twee soorten was negatief gecorreleerd met de neerslaghoeveelheid. Over het algemeen vonden we veel variatie in zangactiviteit in de loop van de dag en het seizoen. Om de betekenis van de variatie in zangactiviteit beter te begrijpen, is voortgezet onderzoek nodig.


[close window] [previous abstract] [next abstract]