Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Liu P., Lai M., Wang M. & Sun Y. (2022) Females and males sing distinctly different songs in a temperate zone songbird. ARDEA 110 (1): 99-105
Onder zangvogels is het zingen door vrouwtjes wijdverbreid, vooral bij tropische en subtropische soorten (bijvoorbeeld ter verdediging van hulpbronnen, het weren van concurrenten, de bewaking van de partner). Wij hebben in 2018–2019 de zang onderzocht van in het wild levende Pater Davids Lijstergaaien Pterorhinus davidi, een endemische soort van de gematigde streken van China. Wij stelden vast dat beide geslachten zingen, maar dat het aantal noten binnen de zang significant verschilde tussen beide geslachten. Bij vrouwtjes was de eerste zangnoot binnen een liedje langer dan de latere noten. De frequentie waarmee mannetjes zongen, was variabeler dan de frequentie bij vrouwtjes. Er waren tussen mannetjes en vrouwtjes ook significante verschillen in zangduur, tempo en structuur van de noten. De verschillen beide geslachten kunnen erop wijzen dat de zang van mannetjes en van vrouwtjes een verschillende functie hebben en/of aan een andere seksuele selectieve druk blootstaan. Verder onderzoek is nodig om de functies van de zang van vrouwtjes te bepalen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]