Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Corregidor-Castro A. & Valle R.G. (2022) Semi-automated counts on drone imagery of breeding seabirds using free accessible software. ARDEA 110 (1): 89-97
Voor de beoordeling van de staat van instandhouding van zeevogelpopulaties is een voortdurende monitoring van broedpopulaties belangrijk. De traditionele manier van tellen is echter tijdrovend en heeft het nadeel dat er waarnemerseffecten bij het tellen kunnen optreden. Bovendien kan het verstoring van de broedkolonies teweegbrengen. Het gebruik van drones is een efficiënt alternatief gebleken, zeker als het om ontoegankelijke broedgebieden gaat. Het gebruik van drones brengt echter met zich mee dat een grote hoeveelheid afbeeldingen moet worden verwerkt, waardoor de efficiëntie van de vorige stappen meestal weer teniet wordt gedaan. Om dit nadeel aan te pakken wordt vaak commerciële software gebruikt. Voor gebruikers met weinig financiële middelen is gebruik hiervan minder voor de hand liggend. Wij hebben onderzocht of gebruik van de populaire gratis software ImageJ qua nauwkeurigheid en verwerkingstijd kan concurreren met de commerciële software. Wij vonden 99,1% overeenstemming tussen handmatige en semigeautomatiseerde totaaltellingen. De analyse met de gratis software ging vijf keer sneller dan bij handmatig tellen. Op basis van het gedrag van 10% van de broedende vogels in iedere kolonie stellen wij een correctiefactor voor. Als we die correctiefactor toepassen komen we, vergeleken met de handmatige tellingen, tot een overeenstemming van 103,5% en een reductie met een factor drie van de totale tijd besteed aan de inventarisatie. Het gebruik van ImageJ software is dus een goed en goedkoop alternatief voor gebruik van dronebeelden bij het bepalen van het aantal broedende zeevogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]