Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Garrido-Bautista J., Santos-Baena C., Ramos J.A., Moreno-Rueda G. & Cláudia Norte A. (2022) A mixed brood of Coal Tits Periparus ater and Blue Tits Cyanistes caeruleus in Central Portugal. ARDEA 110 (2): 239-242
Gemengde broedsels van verschillende vogelsoorten lijken een ongewoon verschijnsel te zijn bij nestblijvers. Bij vogels die in secundaire holen nestelen, zoals mezen (Paridae), komen gemengde legsels voor als gevolg van facultatief interspecifiek broedparasitisme of als een bijproduct bij een nestovername. Wij rapporteren hier een geval van een gemengd broedsel van twee mezensoorten, namelijk van één nestjong van een Zwarte Mees Periparus ater en drie jongen van een Pimpelmees Cyanistes caeruleus, die met succes werden grootgebracht door een Pimpelmezenpaar. Het ‘vreemde’ jong van de Zwarte Mees kreeg meer voedsel van de Pimpelmezen dan zijn nestgenoten, wat mogelijk resulteerde in een grotere tarsuslengte in vergelijking met nestjongen van Zwarte Mezen uit gewone broedsels van de soort in hetzelfde bos.


[close window] [previous abstract] [next abstract]