Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Squires T.E., Aoki D. & Hasegawa O. (2021) The recent range expansion of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in Hokkaido, Japan. ARDEA 109 (3): 389-394
In Japan komen twee soorten aalscholvers voor: de Japanse Aalscholver Phalacrocorax capillatus en de ‘gewone’ Aalscholver P. carbo. De Japanse Aalscholver is in Japan bekend van de grote eilanden Honshu en Hokkaido en komt ook elders langs de Oost-Aziatisch kust voor. De populatie van de ‘gewone’ Aalscholver is de laatste tijd toegenomen in Japan, maar hierover is buiten het land zelf weinig bekend. In dit artikel wordt de recente ontwikkeling van beide aalscholvers op het noordelijke eiland Hokkaido beschreven, gebaseerd op enquêtes, lokale publicaties en eigen onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat P. carbo in recente jaren is toegenomen, maar onduidelijk is of het hier gaat om de oorspronkelijk in Japan voorkomende hanedae (beschreven van het eiland Honshu) of juist om de wijdverspreide ondersoort sinensis, die vanuit China, Korea en Honshu in Japan aan een opmars is begonnen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]