Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Treinys R., Komar E. & VaitkuvienÄ— D. (2023) Contrasting trends and dynamics in the autumn aggregation of White-tailed Eagles at two fishponds in Lithuania. ARDEA 111 (2): 34-34
Zeearenden Haliaeetus albicilla kunnen tijdens de najaarstrek in groepen voorkomen in gebieden waar veel vis voorhanden is. Tussen 2008 en 2019 hebben wij in de herfstmaanden de aantallen Zeearenden gemonitord in een visvijver in het noordoosten van Litouwen. Hetzelfde hebben we tussen 2016 en 2018 gedaan in een visvijver in het zuidoosten van het land, die op dezelfde wijze werd beheerd als de vijvers in het noordoosten. Het aantal Zeearenden in de visvijvers in het noordoosten van het land nam in de loop van de onderzoekperiode met een factor drie toe. Dit was met name het geval in november–december. Omdat er ook in bepaalde jaren een duidelijke aantalstoename werd gezien, wordt verondersteld dat er mogelijk wijzigingen in het trekpatroon kunnen optreden. In oktober vonden wij vergelijkbare aantallen in de twee visvijvercomplexen die we onderzochten, maar in november namen de aantallen in de visvijvers in het noordoosten van het land toe. Het aantal tijdens de najaarstrek pleisterende Zeearenden en de seizoensfluctuaties daarin kunnen dus verschillen tussen visvijvercomplexen in dezelfde regio met een vergelijkbaar beheer. Wij veronderstellen dat dit een gevolg kan zijn van verschillen in de omgeving van de visvijvers.


[close window] [previous abstract] [next abstract]