Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Reymond A. & Zuchuat O. (1995) Axial migration routes in Cormorants Phalacrocorax carbo passing through or wintering in Switzerland. ARDEA 83 (1): 275-280
In dit artikel wordt een beeld gegeven van de herkomst van in Zwitserland overwinterende en doortrekkende Aalscholvers aan de hand van aflezingen van kleurringen. Deze analyse is gebaseerd op 3.346 aflezingen in verschillende Zwitserse wateren gedurende de periode 1977-1988. De waargenomen vogels waren afkomstig uit vrijwel het gehele broedareaal van de continentale vorm sinensis (Fig. 1). Tweemaal werden Noorse carbo's waargenomen. Rekening houdend met het aantal vogels dat in iedere kolonie is gemerkt, is het grootste deel van de Aalscholvers dat Zwitserland tijdens de trek en in de winter aandoet van Deense herkomst (Fig. 2). Van de Deense kolonies geven die in het noorden, zuiden en zuidoosten significant hogere terugmeldingpercentages te zien. Oostelijk van Denemarken is een graduele afname van het percentage teruggemelde vogels waarneembaar. Westelijk van Denemarken is dit patroon ook aanwezig maar minder duidelijk. Uit de verhouding van Nederlandse en Deense Aalscholvers in de verschillende delen van Zwitserland blijkt tevens dat Nederlandse vogels relatief veel in het westelijk deel van het land verschijnen (Fig. 3). Dit wordt mogelijk veroorzaakt door vogels die vanuit Nederland de Rijn afzakken. De verspreiding van Aalscholvers buiten het broedseizoen blijkt een afspiegeling te zijn van die in het broedgebied, waarbij de vogels na het broedseizoen een ZZW gerichte trek naar de overwinteringgebieden ondernemen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]