Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Reymond A. & Zuchuat O. (1995) Perch fidelity of Cormorants Phalacrocorax carbo outside the breeding season. ARDEA 83 (1): 281-284
Doortrekkende en overwinterende Aalscholvers zijn trouw aan een vaste zitplaats binnen de roestplaats Les Grangettes in het Meer van Genève (Zwitserland). Deze plaatstrouw wordt beschreven aan de hand van waarnemingen aan 217 (door kleurringen) individueel herkenbare vogels. Van al deze vogels is een index van plaatstrouw aan een specifieke zitplaats berekend (PFI). Deze index lijkt positief gecorreleerd te zijn met de leeftijd van de vogel en met het aantal seizoenen dat een vogel al eerder van de roestplaats gebruik gemaakt heeft. Er is echter geen sprake van een positief verband tussen plaatstrouw en de duur van het verblijf. Het feit dat in het algemeen vrouwtjes en juvenielen (kleinere vogels) zuidelijker overwinteren dan mannetjes en adulten (grotere vogels) is in het verleden wei eens toegeschreven aan een mogelijke sociale dominantie van grotere individuen over kleinere. Sommige vogels echter trekken wei verder zuidwaarts, terwijl ze goed in staat zijn hun favoriete zitplaats te verdedigen. Deze bevinding suggereert dat in ieder geval concurrentie om goede zitplaatsen geen belangrijke factor is voor de individuele keuze van het overwinteringgebied.


[close window] [previous abstract] [next abstract]