Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Platteeuw M., Van Eerden M.R. & Van de Guchte K. (1995) Variation in contaminant content of livers from Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis living nearby a polluted sedimentation area in lake Ijsselmeer, The Netherlands. ARDEA 83 (1): 315-324
De lever van 23 Aalscholvers is geanalyseerd op de aanwezigheid van een aantal zware metalen en organische microverontreinigingen. De levers kwamen uit vogels die in het vroege voorjaar in vissersnetten zijn verdronken, in of nabij het Ketelmeer. Het Ketelmeer heeft een notoir verontreinigde waterbodem vanwege zijn ligging ten opzichte van de IJssel; daarom werd deze locatie gekozen. Onderlinge verschillen in belasting konden in verband gebracht worden met leeftijd, geslacht en blijkbaar bestaande verschillen in dieetsamenstelling. Verschillen in gebiedskeuze door het jaar heen konden niet worden gekwantificeerd, maar zijn mogelijk verantwoordelijk voor enkele van de waargenomen uitschieters. Geslachtsgebonden verschillen waren over het algemeen slechts gering en gingen niet voor alle onderzochte contaminanten op. Een vergelijking van de gevonden resultaten met gegevens over de belasting van de diverse prooivissoorten suggereerde dat een toename van het aandeel Paling in het dieet ongeveer een verdubbeling van de gehalten van enkele organochloorverbindingen tot gevolg zou kunnen hebben.


[close window] [previous abstract] [next abstract]