Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wiersma P., Piersma T. & Van Eerden M.R. (1995) Food intake of Great Crested Grebes Podiceps cristatus wintering on cold water as a function of various cost factors. ARDEA 83 (2): 339-350
Door middel van analyse van maaginhouden van Futen is een schatting gemaakt van de voedselopname buiten het broedseizoen (augustus - maart). De Futen waren verdronken in vissersnetten in het IJsselmeer - de noordgrens van hun verspreidingsgebied gedurende het winterseizoen. De hoeveelheid gegeten vis is geschat uit de grootte en aantallen van de gehoorsteentjes (otolieten) en kieuwbogen die in de maag werden aangetroffen. Dit resulteerde in een schatting van de hoeveelheid gegeten vis sinds de Fuut voor het laatst een braakbal had geproduceerd: de geaccumuleerde prooi massa. We dragen verschillende argumenten aan waarom de braakbalproductie door het seizoen heen gelijk blijft, en zo kunnen we de geaccumuleerde prooimassa interpreteren als een index voor de dagelijkse voedselopname. De grote aantallen onderzochte Futen (1.331 uit 8 winterseizoenen) maakte het mogelijk de voedselopname per maand te schatten. De voedselopname nam van oktober tot januari toe met een factor 1,8. Tijdens augustus en september was de voedselopname nog lager dan in oktober, waarschijnlijk doordat de dan vleugelruiende Futen weinig eten en op hun energievoorraden interen. We hebben geprobeerd de gevonden 1,8-voudige toename van oktober tot januari te verklaren door de effecten van diverse seizoensafhankelijke factoren te schatten. Daling van de omgevingstemperatuur, toename van de duiktijd, hogere kosten verbonden aan het opwarmen van voedsel, een grotere gemiddelde duikdiepte en de consequenties van opvetten op de opwaartse kracht kunnen samen ongeveer 55% van de waargenomen toename verklaren. De resterende 45% zou verklaard kunnen worden door toegenomen activiteitskosten in de winter als gevolg van de grotere foerageeractiviteit.


[close window] [previous abstract] [next abstract]