Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Summers R.W., Underhill L.G. & Prys-Jones R.P. (1995) Why do young waders in southern Africa delay their first return migration to the breeding grounds? ARDEA 83 (2): 351-357
De aantallen van in het noorden broedende steltlopers die overzomeren in estuaria in Groot-BrittanniŽ en in de Lagune van Langebaan in Zuid-Afrika, werden omgerekend tot percentages van de populatie van de vorige winter om een indruk te geven van een vertraging in de terugtrek van de jonge vogels. Een hoger percentage steltlopers overzomerde in Zuid-Afrika in vergelijking tot Groot-BrittanniŽ. Ook overzomerde in Zuid-Afrika een hoger percentage grotere steltlopers ten opzichte van de kleinere soorten. Het percentage overzomerende Krombekstrandlopers hield verband met het aantal eerstejaars vogels in de winter, hetgeen suggereert dat zij alle overzomeren. Het lichaamsgewicht, ruipatroon en de afmeting van de gonaden van deze jonge vogels bevestigde dat zij niet met de adulten meetrekken naar het noorden. De auteurs opperen de veronderstelling dat uitgestelde noordwaartse trek verband houdt met risico's bij de trek en de langere levensduur (van grotere steltlopers).


[close window] [previous abstract] [next abstract]