Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Scott I.A., Mitchell P.I. & Evans P.R. (1995) The reliability of fat scores as predictors of the mass of fat carried by individual birds. ARDEA 83 (2): 359-363
Het bepalen van de vetgraad is een veelgebruikte methode om de hoeveelheid lipiden in (levende) populaties vogels te schatten. De auteurs stelden in de praktijk de doeltreffendheid vast van de vetgraadbepaling bij afzonderlijke individuen van trekkende Bontbekplevieren in vergelijking met metingen van de totale vetinhoud zoals voorspeld aan de hand van elektrische geleidbaarheid van het hele vogellijf (TOBEC). De vierpuntsschaal (0: geen vet; 1: vorkbeenholte half gevuld; 2: vet tot rand van vorkbeenholte; 3: vet uitpuilend over de rand van vorkbeenholte) van de gangbare vetbepaling bleek een betrouwbare maat te zijn voor het gemiddelde niveau van opvetting van groepen vogels. Deze maat was onafhankelijk van de grootte van de vogels. Echter, tussen individuen met dezelfde score bij de gangbare vetbepaling bestond een aanzienlijk verschil tussen de voorspelde vetgewichten volgens de TOBEC-methode en er was grote overlap in het bereik van deze metingen aan vogels met verschillende scores. Voor individuele vogels zijn de gangbare vergraadbepalingen een zwakke indicator van het lipidegehalte als voorspeld met de TOBEC-methode.


[close window] [previous abstract] [next abstract]