Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Nehls G. (1996) Low costs of salt turnover in Common Eiders Somateria mollissima. ARDEA 84 (1): 23-30
Aan vijf in gevangenschap en op zout drinkwater (2%) gehouden Eidereenden werden de kosten van zoutexcretie gemeten. De verandering in zuurstofconsumptie na orale toediening van 50 ml van een isotonische zoutoplossing werd vergeleken met de verandering in zuurstofconsumptie na toediening van een oplossing van 1,25; 2,5 of 5 g zout in 50 ml water. Toediening van 2.5 en 5 g zout had een duidelijk effect op het zuurstofverbruik waarvan soms zelfs een verdubbeling werd geconstateerd. De kosten van zoutexcretie werden op deze wijze geschat op 1.3 kJ g-1 zout. De tijd die Eidereenden nodig hebben om na een maaltijd het overtollige zout uit te scheiden werd door middel van gedragsobservaties aan vrijlevende Eidereenden bij het eiland Sylt in de Duitse Waddenzee bepaald. Doorgaans eten de Eidereenden daar 15 tot 20 mosselen waarna een rustperiode van 20 tot 50 min wordt ingelast. Nog tijdens het foerageren, beginnen de Eidereenden op karakteristieke wijze met hun kop te schudden om de geconcentreerde zoutdruppels, die uit de zoutklieren aan de basis van hun snavel komen, te verwijderen. Op basis van dit schudgedrag werd vastgesteld dat zoutexcretie na een maaltijd doorgaans meer dan een uur duurt, ofschoon het meeste zout waarschijnlijk al binnen 30 tot 40 min is uitgescheiden. Voor in de Duitse Waddenzee levende Eidereenden worden de kosten van zoutexcretie geschat op 2% van de netto energieopname gedurende de zomer en 2,4% in de winter. Verder is vast komen te staan dat de voedselopnamesnelheid doorgaans niet wordt beperkt door de excretiesnelheid van zout.


[close window] [previous abstract] [next abstract]