Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van Gils J.A., Piersma T., Dekinga A. & Battley P.F. (2006) Modelling phenotypic flexibility: an optimality analysis of gizzard size in Red Knots Calidris canutus. ARDEA 94 (3): 409-420
Er bestaat een toenemende belangstelling onder ornithologen voor omkeerbare fenotypische veranderingen, in het bijzonder voor grootteveranderingen in het maagdarmkanaal van langeafstandstrekkers. In dit artikel presenteren we een overzicht van de kosten-batenanalyses die we maakten van de flexibele spiermaag van de Kanoet Calidris canutus. Door de hardheid van het aangeboden voedsel te variŽren, manipuleerden we de grootte van de spiermaag. Dit stelde ons in staat de energetische kosten en baten van foerageren uit te drukken als functie van de spiermaaggrootte. Deze functies maakten het mogelijk de optimale spiermaaggrootte te modelleren, zowel voor Kanoeten op trek als tijdens de winter. We namen hierbij aan dat Kanoeten of (i) probeerden hun dagelijkse energiebudget in balans te houden, of (ii) probeerden hun dagelijkse energiebudget te maximaliseren. Het model voorspelde nauwkeurig de variatie in spiermaaggrootte die we vonden (1) tussen jaren, (2) binnen jaren en (3) tussen plekken. Het bleek dat de magen van Kanoeten in de winter geschikt waren om het energiebudget te in balans te houden, terwijl ze in de opvetperiodes voor de wegtrek groot genoeg waren om het budget te maximaliseren. Deze toetsing van het magenmodel geeft het belang aan van verteringsbeperkingen en prooikwaliteit in het leven van Kanoeten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]