Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Pimentel C. & Nilsson J.-Å. (2007) Response of Great Tits Parus major to an irruption of a Pine Processionary Moth Thaumetopoea pityocampa population with a shifted phenology. ARDEA 95 (2): 191-199
Normaal gesproken komt de mediterrane Dennenprocessierups Thaumetopoea pityocampa in de winter voor, maar in een klein gebied aan de westkust van Portugal verschijnen deze rupsen sinds 1997 een aantal maanden eerder in het seizoen. In het hier beschreven onderzoek is nagegaan hoe Koolmezen Parus major op uitbraken van deze zogenaamde ‘zomerpopulatie’ hebben gereageerd. In jaren na een uitbraak waren de mezen talrijker dan in twee vergelijkbare gebieden zonder uitbraak. Dit was het meest duidelijk in de zomer en herfst wanneer de vlinders, eieren en rupsen beschikbaar waren voor de mezen. Het verschijnen van de vlinders van de nieuwe zomerpopulatie viel samen met het moment waarop de Koolmezen hun tweede broedsel hadden, waardoor de mezen een hoger broedsucces hadden dan in gebieden met een winterpopulatie van de processierups. Dit is voor het eerst dat de respons van vogels op een uitbraak van de Dennenprocessierups wordt aangetoond, wat te meer bijzonder is omdat het een populatie rupsen betrof met een verschoven jaarcyclus. Dit onderzoek laat zien dat Koolmezen snel reageren op lokale uitbraken van rupsen. De auteurs veronderstellen dat de mezen mogelijk een groot effect hebben op de talrijkheid van de insecten van de zomerpopulatie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]