Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Storch S., Gremillet D. & Culik B.M. (1999) The telltale heart: A non-invasive method to determine the energy expenditure of incubating Great Cormorants Phalacrocorax carbo carbo. ARDEA 87 (2): 207-215
In het hier beschreven onderzoek werd het energieverbruik van broedende Aalscholvers Phalacrocorax carbo berekend. Allereerst werd hiertoe bij Aalscholvers in gevangenschap de relatie tussen het metabolisme en de hartslagfrequentie vastgesteld: MR (W kg-0,723) = 4,76 + 0,01 HR (bpm) overdag en MR (W kg-0,723) = 2,33 + 0,03 HR (bpm) 's nachts (MR =metabolic rate, HR = hartslag in aantal slagen per minuut). Vervolgens werden vrijlevende, nestelende Aalscholvers opgetuigd met een hartslagmeter, zoals die ook in de atletiek wordt gebruikt en werden de activiteiten van de broedende vogels geprotocolleerd. Het veldmetabolisme werd vervolgens berekend voor elk van de waargenomen activiteiten (rusten of slapen, poetsen en veren schudden, nestbouw), door toepassing van de eerder gevonden relatie tussen hartslag en metabolisme. Het energieverbruik bedroeg 5,08 W kg-o.723 ís nachts; 6,06 W kg-0,723 tijdens rust of slaap overdag, 6,20 W kg-0,723 tijdens het poetsen of veren schudden (onrust) en 6,47 W kg-0,723 tijdens de nestbouw. Het gebruik van een hartslagmeter is veelbelovend en veroorzaakt slechts minimale stress bij de 'behandelde' vogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]