Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Garthe S., Freyer T., Hueppop O. & Woelke D. (1999) Breeding Lesser Black-backed Gulls Larus graellsii and Herring Gulls Larus argentatus: Coexistence or competition? ARDEA 87 (2): 227-236
Terwijl de aantallen broedende Kleine Mantelmeeuwen Larus graellsii langs de Duitse Waddenkust sinds de jaren tachtig exponentieel toenemen, zijn de aantallen Zilvermeeuwen Larus argentatus min of meer gelijk gebleven. Om te onderzoeken of er relaties zijn te vinden tussen enkele ecologische eigenschappen van de twee soorten en de verschillen in aantalontwikkeling, worden in dit artikel gegevens over voedselkeuze, aanwezigheid in de kolonie, broedsucces en agressief gedrag besproken die in een gemengde broedkolonie in 1994 en 1995 op het Noordfriese eiland Amrum werden verzameld. Tijdens het bebroeden van de eieren aten Kleine Mantelmeeuwen voornamelijk schaal- en schelpdieren, die op het wad werden verzameld. In de jongentijd aten ze voornamelijk schaaldieren en vis, die op de Noordzee als visafval bij trawlers werden gevonden. Het voedsel van de Zilvermeeuwen bestond uit schelp- en schaaldieren, die voornamelijk op het wad werden verzameld. De aantallen Kleine Mantelmeeuwen in de kolonie waren het grootst in het begin van het broedseizoen en midden op de dag. De aanwezigheid van Zilvermeeuwen nam ook in de loop van het broedseizoen af, maar was steeds het talrijkst tijdens hoogwater. Zilvermeeuwen gingen vanuit de kolonie zowel de Noordzee als de Waddenzee op. Vrijwel alle Kleine Mantelmeeuwen vlogen vanuit de kolonie naar de Noordzee. In de jongentijd spendeerden Kleine Mantelmeeuwen meer tijd bij het nest dan Zilvermeeuwen, en hun broedsucces was dan ook hoger (zij het statistisch niet significant). Kleine Mantelmeeuwen wonnen het meestal in gevechten met Zilvermeeuwen. Dat de aantallen Kleine Mantelmeeuwen toenemen, terwijl die van Zilvermeeuwen gelijk blijven lijkt te kunnen worden verklaard doordat de kwaliteit van het mantelmeeuwenvoedsel momenteel hoger is. De auteurs achten het niet waarschijnlijk dat Kleine Mantelmeeuw de Zilvermeeuwen er door concurrentie zouden uitdrukken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]